Köpvillkor

1. Betalning
Hela resan betalas direkt vid beställning antingen via kortbetalning, swish, kortdelbetalning eller mot faktura.
Beställningen är först godkänd och slutförd när Du mottagit vårt bekräftelse SMS och en orderbekräftelse via mail.

2. Ändringar i avtalet och avbeställning
Ändring som innebär t.ex. ny avreseort, dag för avresa, längd på resan eller
ändring av resa betraktas som avbeställning och nybeställning. Varje ändring i
reseavtalet som görs av resenären blir för denne en kostnad i enlighet med de
extra kostnader vi som arrangör åsamkats. Denna kostnad är dock som lägst
300kr för en dagars resor och 500kr som lägst för weekend resor.

4. Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd samt försäkring ingår ej i resans pris. Du kan som resenär skydda dig mot
avbeställningskostnader vid avbeställning senare än 40 dagar innan avresa,
genom att du tecknar en avbeställningsförsäkring hos ditt försäkringsbolag. Coretours har sina avbokningsregler och återbetalar enligt dessa. Du som resenär får själv kräva ditt försäkringsbolag enligt villkor. Vid annullering av resan återbetalas ej avgiften för bokningen.

5. Minimiantal deltagare
Om vi som arrangör har rimlig anledning att anta att antalet anmälningar senast 7 dagar innan avresan är mindre än nödvändigt minimiantalet för respektive resa, har vi rätt att ställa in resan alternativt ändra upphämtningsplatsen. Minimiantalet för antalet deltagare är, om inget annat anges, 60 personer per buss.

6. Namnbyte m.m.
Byte av resenär är att betrakta som avbokning och nybokning och kostnaderna härför i detta avtal blir därmed tillämpliga. Kunden ansvarar för samtliga kostnader som föreligger till ändringen.

Utöver Coretours avgift så kan ytterligare kostnader tillkomma på grund av partners och underleverantörers särskilda villkor avseende den eller de tjänster som berörs.

Coretours biljetter är personliga. Tillträde nekas om biljettens namn inte överensstämmer med visad legitimation.

7. Force majeure
Bolaget ansvarar inte för omständigheter utanför Bolagets kontroll. Sålunda är bolaget befriat från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd av vad slag vara må för den händelse att Bolagets åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av omständighet utanför Bolagets kontroll. Sådana omständigheter utgör exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, epedemi, pandemi, strejk, blockad, fel eller försening från underleverantörer eller samarbetspartners, handels- eller valutarestriktioner, ingrepp av myndigheter eller liknande omständigheter som Bolaget inte råder över och heller inte kunnat förutse.

8. Friskrivning
Coretours ansvarar ej för skada som drabbar kunden och/eller
resenär och som beror på förhållanden utanför Coretours kontroll.
Inte heller ansvarar Coretours för eventuella skador som beror på
underleverantör som Coretours anlitat för att utföra tjänst som ingår
i paketarrangemanget. Kundens eller resenärens eventuella anspråk skall i
sådant fall riktas direkt mot berörd underleverantör.

Efter att Coretours levererat resan från punkt A till punkt B enligt överenskommelse så övergår allt ansvar till kunden och Coretours ansvarar ej för händelser och skador som inträffar utanför bussen, eventet, festivalen, färjan eller någon annan form av område som Coretours passerar/stannar vid under resan.

9. Pass & Visum
Du som resenär ansvarar själv för att ditt pass är giltigt och att dina
visumhandlingar är i ordning och giltiga. Många länder kräver att passets
giltighetstid skall vara upp till 6 månader efter planerad hemresa. Är ditt pass
trasigt eller saknar sidor kan det betyda förbud att resa in i landet. Många
länder kräver också att minst ett uppslag i passet är tomt (för stämpling och
visering). Kontrollera med respektive lands ambassad vad som krävs för inresa.

Från och med 00:00 den 4 Januari 2016 så är det obligatoriskt att medtaga PASS för alla resenärer. Enligt lagändringen så måste vi kunna styrka och identifiera våra resenärers medborgarskap det är ej möjligt med vanliga ID-kort. För att förtydliga, innehaver du ej med PASS till bussen så kommer du nekas tillträde till bussen då vi ej kan styrka medborgarskap. Giltigt PASS gäller även för de eventuella vänner du bokat för på samma order. ID-kort, körkort och studentkort är EJ giltig legitimation för att styrka sitt medborgarskap.

Det är ett utfärdande gjort av regeringen och inget vi kan påverka.

ID kontroll görs vi påstigning av bussen och vid eventets/festivalens entre. Ogiltligt ID kort eller ogiltligt orderkvitto nekas tillträde till både bussen och entren för eventet/festivalen.

10. Tältutlåning 
Då ett resepaket även innehåller tält till utlåning som finns specificerat på produktens sida så ingår detta utan kostnad för ett standard tält mot att kund även godkänner våra avtalsvillkor som gäller för att låna tält av Coretours vilket skickas ut seperat via mail. Coretours har full rätt att neka utlåning ifall det specificerade tält avtalet ej inkommer i utsatt tid som specificeras i vårt nyhetsbrev som skickas ut innan avresa men även då avtalet är felakting i fyllt eller att Coretours befarar att risk för missbruk av tältet kan förekomma i form av skadegörelse.

11. Kontroll av färdhandlingar
Så snart orderbekräftelse och färdhandlingar erhållits är det upp till resenären
att kontrollera att inga felaktigheter förekommer i uppgifterna. Felaktigheter
måste påtalas omedelbart. För och efternamn måste vara stavat exakt som i
passet. På grund av gällande säkerhetsregler
finns annars risk att du som resenär nekas ombordstigning.

12. Priser och prisjusteringar
Prisuppgifter på hemsidan eller annan skriven marknadsföring är endast en
prisindikation och kan komma att ändras. Priset kan komma att ändras
antingen uppåt eller nedåt beroende på eventuella prisförändringar enligt de
allmänna resevillkoren.

13. Ändringar i resans genomförande
Vid ändringar i resans dagsprogram som inte Coretours kan påverka,
såsom väderlek, trafikkaos, inställda eller försenade kommunikationer, stängda
utflyktsmål eller dylikt, så medför detta normalt ingen reduktion på priset.

14. Reseförsäkring
Resenären ansvarar själv för att man har fullgod reseförsäkring under hela
resans tid.

16. Reklamation
Resenär får inte åberopa fel eller brist av ett arrangemang om inte reklamation
skriftligen skett till Coretours snarast efter det att felet eller bristen
upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast sju dagar efter avslutad resa.
Reklamationen skall om möjligt ske på resmålet, så att Coretours har
en möjlighet till eventuell åtgärd.

17. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

18. Skydd av personuppgifter
I samband med din registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

19. Tider
Coretours förbehåller sig rätten att förändra upphämtnings- och avresetiderna innan och under resan avgång beroende på force majore och andra händelser som kan göra att vår preliminärt beräknade rutt påverkas.

20. Gränshandel
Ifall inga problem uppstår under dit- och hemresan som påverkar själva bussresan ingår även stopp i Tyskland alternativt Danmark för gränshandel. Dock förbehåller sig Coretours rätten att exkludera detta ifall komplikationer uppstår under själva bussresan som gör att tidsskillnaden blir orimlig i förhållande till vad som anses rimligt.

21. Wifi
Wifi finns tillgängligt i den mån som routern klarar av att hantera och finns monterad på bussen. Fri wifi erbjuds i Sverige och Danmark. Coretours förbehåller sig rätten att ej inkludera Wifi.

22. Upphämtning
Som angivet i både FAQ:en och i köpvillkoren / terms of right’s så är upphämtningsplatsen för respektive resor den vägadress/intressepunkt som finns angiven på resan informationsida. Coretours förbehåller sig rätten att ändra upphämtningsplats. Vid för lågt deltagande för en specifik upphämtningsplats så kan upphämtningsplatsen komma att ställas in. Coretours meddelar detta via mail i god tid innan avresa och möjlighet att byta till en annan publicerad upphämtningsplats ska ges utan extra kostnad.

Bokning av skilda upphämtningsplatser garanterar ej påstigning på samma buss. Coretours försöker alltid att lägga rutterna på ett sådant sätt att dem som bokat på samma order ska ha möjlighet att åka tillsammans men förbehåller sig rätten att det kan komma att bli olika bussar.

23. El
Det är tillåtet att utnyttja bussen eluttag ifall det ej överbelastar bussens generator. Tillgängligheten på uttag kan vara begränsad, Coretours rekommenderar därför alltid att resenärer själv tar med sig grenuttag. Coretours förbehåller sig rätten att avaktivera eluttagen ifall fara för resenärerna alternativt någon form av skada/missbruk sker.

24. Nyhetsbrev 
I samband med köp av valfri resa ifrån Coretours så förbinder sig kunden att följa informationen som därefter inkommer via vårt nyhetsbrev till kundens angivna mail vid bokning för att Coretours ska kunna fullfölja sin del av avtalet och leverera bokad resa i enlighet med det avtal som slutits mellan konsument och Coretours ifall inga andra undantag anges i villkoren. Det är Ditt eget ansvar att notera och läsa mailet alternativt höra av Dig ifall Du ej mottagit något mail senast en vecka innan avresa.

25. Fel upphämtningsplats
Coretours har rätt att neka beträdelse till bussen ifall vald upphämtningsplats ej stämmer överens vid avresa.

26. Serviceavgift
En serviceavgift på 3% tas ut för varje biljett vid betalning med Swish eller kort. För faktura och kortbetalning tillkommer ytterligare avgifter.

27. Information gällande köp av resor & biljett via Payson och Coretours
Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift på 10% av orderbleoppet. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning
Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

28. Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

29. Personskador & Material
Alla resenärer ansvarar själv för att ha egen försäkring mot personskador som kan uppkomma före, under och efter festivalen. Coretours ansvarar ej för personliga medtagna material till bussen. Material medtas alltså på helt egen risk.

30. Vapen, Narkotika, Kontraband och Säkerhet
Medförsel av vapen, narkotika eller andra material som enligt svensk- & EU lag är olagligt leder till anmälning hos polisen och avstängning för framtida resor. Coretours ansvarar ej för material som resenär mottagit. Coretours personal har rätt att neka dig påstigning/fortsatt resa med bussen om reseledarna ej kan garantera medresenärernas säkerhet. Reseledaren har även rätt att neka resenären fortsatt resa om reseledaren bedömer resenären vara i sådant skick att denne påverkar sina medresenärer negativt.

31. Tryckfel
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i form av text, pris och bild.

32. Villkors förändring
Villkoren på denna sida kan ändras utan förvarning av Coretours.

33. Regler vid lån av tält från Coretours under Defqon.1

1 § Tältet tillhör Coretours och är deras egendom.

2 § Tältet ska återlämnas i ordentligt rengjort och nerpackat i sitt fodral. Tältet ska vara lämnat i funktionellt bruk. Skada så som hål, brytna tältben, söndrig dragkedja, nersmutsning, vandalisering, målning, förlust av tält, delar saknas m.m kommer att debiteras.

3 § Den som står som tältansvarig tar på sig åtagandet att tältet lämnas tillbaka i fullgott skick och utan anmärkningar som nämns i 2 §.

4 § Vid skada på tältet vid uppackning så ska detta anmälas till någon av reseledarna innan 15:00 27 Juni 2014. Reseledarnas kontaktuppgifter finnes Du i vår reseguide som skickats ut per mail.

5 § Fullt ansvar gäller såväl för skador som åstadkoms av tredje part.

Handskas Du med tältet varsamt enligt instruktionerna så blir det inga problem med uppsättning, inpackning och förhoppningsvis heller inga kostnader vid inlämning.
Det kan även vara bra att göra upp med dina tältkamrater i godtid hur ev. skadeavgift ska fördelas. Alla tält kontrolleras i efterhand av Coretours.
Vid skada faktureras beloppet till ansvarig person.

Köpvillkor Tomorrowland

ARTICLE 1

1.1 Anyone entering the Festival grounds declares to have agreed to these General Terms and Conditions upon purchasing their tickets.

1.2 Anyone who fails to comply with these General Terms and Conditions may be refused admission to or ejected from the Festival grounds. The Organisation reserves the right to ban anyone who fails to comply with the General Terms and Conditions admission to the Festival for the next five years.

ARTICLE 2

2.1 All visitors who present themselves to the entrance of the Festival grounds must be in the possession of a valid Tomorrowland and/or DreamVille bracelet registered in their name.

2.2 A Tomorrowland and/or DreamVille bracelet grants one (1) person admission on the day or days for which an admission ticket is purchased. Anyone in the possession of a Tomorrowland bracelet enters the Festival grounds at his/her own risk.

2.3 The minimum age for the Festival is 18 years. Any person born in 2001 will be allowed admittance, also if the age of 18 will not be reached until after the Festival. There will be no exception to this rule, not even if the person concerned is accompanied by a parent, guardian and/or other adult.

2.4 For security reasons, visitors holding a day pass or Full Madness Pass leaving the Festival grounds will not be allowed to re-enter the grounds. A Full Madness Pass will not be reactivated until the next day. For safety reasons visitors in the possession of one of the DreamVille bracelets may enter Tomorrowland until two hours before closing. Visitors can only re-enter DreamVille as from 17h00.

2.5 The Organiser reserves the right to prosecute any holder of forged Tomorrowland and/or DreamVille admission tickets or bracelets.

ARTICLE 3

3.1 Tomorrowland and/or DreamVille tickets or bracelets are neither refundable nor exchangeable for another type of ticket, day or weekend.

3.2 Stolen or lost Tomorrowland and/or DreamVille bracelets will not be refunded. The visitor is responsible to take care of his own bracelet. In case the Visitor requires a new bracelet (after theft or loss) during the Festival and within the Festival area, the Organiser will provide the visitor with a new bracelet.

ARTICLE 4

4.1 All registered, valid, and activated Tomorrowland and/or DreamVille bracelets must be scanned upon entering the festival grounds and/or camping grounds.

4.2 The Organiser and/or official ticket seller reserve the right to verify the identity of the festival visitors upon entering the Tomorrowland and/or DreamVille grounds. If a visitor is unable to identify him/herself, he/she will be refused admission to the Tomorrowland and/or DreamVille grounds, without any right to a refund of the admission price. Valid proofs of identity include: a valid ID, passport, or driver’s license.

The name on the proof of identity must be the same as the name in which the bracelet is registered. Copies of identity papers are not accepted. The Security Act expressly applies.

4.3 All Tomorrowland bracelets are sent by the Organiser to the shipping address entered during purchase from the beginning of July 2019. After purchase, tickets may no longer be exchanged/upgraded to another type of ticket, nor will it be possible to change the name(s) and/or address.

4.4 Lost or damaged bracelets will not be refunded. In case, for whatever reason, the Tomorrowland bracelets do not reach the shipping address, the Main Buyer, who has made the purchase, should contact the Organiser and the Organiser will provide pick-up of the bracelet at the Festival. In the latter case, the bracelet and treasure case have been shipped to Main Buyer and Main Buyer won’t be entitled to a new treasure case nor receive a refund for the Treasure Case Fee.

4.5      For tickets purchased during the Will Call sale bracelets will not be shipped. De holder of a Will Call ticket will not be entitled to a refund of the Bracelet Fee in case they don’t receive a treasure case.

4.6 Special 15th year gift in the Treasure Case – It is not possible to request a change or refund for the special 15th year gift you receive in the Treasure Case. A preference regarding the gift is given during the pre-registration by the main buyer and applies for every Treasure Case in the order.

ARTICLE 5

5.1      Admission to the Tomorrowland and/or DreamVille grounds may be denied, and visitors may be ejected from the Tomorrowland and/or DreamVille grounds (without any entitlement to a refund of the admission price) if a visitor: (the following list is non-exhaustive):

 • is under the influence of alcohol or drugs;
 • is in the possession of or deals in drugs;
 • was previously refused admission to other events / meetings by the Organiser or other authorities;
 • shows behavior or wears clothing that is evidently aimed at disturbing the peace, provoking, or inciting to violence, hate, anger, xenophobia, race hate, etc.;
 • puts the lives of other visitors at risk;
 • is in the possession of banned objects;
 • refuses to be searched/patted down by security personnel;
 • refuses or fails to comply with the General Terms and Conditions.

ARTICLE 6

6.1      Anyone in the possession of a valid Tomorrowland bracelet or special admittance voucher must have the personal bracelet or voucher validated upon entering the Tomorrowland and/or DreamVille grounds.

6.2      Visitors may be searched or patted down by security personnel before being allowed admission to Tomorrowland and/or DreamVille. Security personnel may ask ticket holders of the same sex to subject themselves to a pat down and/or search of their clothes and luggage in order to intercept banned objects. If any banned objects are found, the security personnel will be entitled to confiscate the object and to refuse the owner admission to the Festival.

ARTICLE 7

7.1      Access control is in conformity with the applicable laws and is aimed at preventing weapons or hazardous substances that may disrupt the goings-on at Tomorrowland and DreamVille or put the safety of the visitors at risk.

7.2      The following items are banned from the Tomorrowland and/or DreamVille grounds:

 • Bringing your own food and drinks to Tomorrowland;
 • Bringing your own food and drinks in glass to DreamVille;
 • Drugs or other illegal mind-enhancing substances;
 • Deodorant or perfume in containers larger than 100ml
 • Any other objects (umbrellas, parasols, camera tripods, laser pens, etc. …) of which the security personnel decide that they pose a risk to the other visitors of the festival;
 • Projectiles or explosives in solid, liquid or gas form;
 • Flammable products or materials & spray cans;
 • Pyrotechnical objects (fireworks, torches, etc.);
 • Any other weapons or sharp, pointy objects (sticks, chains, knives, …);
 • Banners or items bearing discriminating and/or provocative texts or expressions that may be used in an attempt to disrupt the peace, or that may endanger the safety of the crowd and/or may cause injuries or damage to people and goods;
 • Animals (except for guide dogs);
 • Drones.

7.3      The following objects may be brought onto the Tomorrowland and/or DreamVille grounds:

 • Guide dogs for visually challenged people;
 • Bringing your own food and drinks to DreamVille only, provided they are not contained in glass.
 • The maximum amount of drinks that may be brought to DreamVille is 6 cans of alcoholic beverages (max. 50 cl per can) and 6 cans or plastic bottles of soda or energy drinks (max. 50 cl per can/plastic bottle) per person. An unlimited number of bottles of water; Only closed packages are allowed.
 • Disposable or compact photo cameras;
 • Telescopic umbrellas without pin (no parasols);
 • Plastic tarpaulins and blankets to lie/sit on;
 • Sun screen, cosmetic products, deodorant in containers of up to 100ml;
 • Refreshers / vaporizers, small bag packs and other bags.
 • Selfie-sticks which when extended are less than 1m in length and that are solely intended for photography.

ARTICLE 8

8.1      Visitors to Tomorrowland and/or DreamVille are not allowed to:

 • Enter zones to which their bracelet does not allow admission (the comfort zone, press zones, backstage, front of houses, stages etc.);
 • Climb on tents, constructions, fences, light bridges, benches, or any other structures on the festival grounds;
 • Block entrances, exits and emergency exits;
 • Disguise themselves in order to make themselves unrecognizable with the intention to disturb the peace or put the safety of the other visitors at risk;
 • Sell food, drinks or other products without the express permission of the Organiser;
 • Throw or shoot objects in solid, liquid or gas form;
 • Smoke where smoking is banned;
 • Urinate in public;
 • Wear full face masks (masks, morphsuites etc.);
 • Park a vehicle without an official parking sticker issued by the Organiser. Cars may be towed at the owner’s expense;
 • Tearing down, breaking, or trashing decorations;
 • Steal decorations or any other material belonging to Tomorrowland and/or Dreamville.
 • Make fire;
 • Crowd surfing.

ARTICLE 9

9.1      Wearing texts, symbols, objects, clothes and/or other (visible) external expressions explicitly representing a political, social movement, or group is prohibited. Anything that hints at discrimination, incitement, or racism is strictly prohibited.

ARTICLE 10

10.1   Anyone who is present at the Tomorrowland and/or DreamVille grounds must obey the instructions and directions of the Organiser or its authorised representatives at the festival and/or camping sites at all times, in order to ensure the public order and safety during the Festival.

ARTICLE 11

11.1    For safety reasons the Organiser reserves the right:

 • To interrupt or discontinue the Festival;
 • To prevent visitors at the Tomorrowland and/or DreamVille grounds from leaving the festival grounds until further notice;
 • to ask visitors to leave the Tomorrowland and/or DreamVille grounds;
 • to refuse visitors admission to the Tomorrowland and/or DreamVille grounds, even if they possess a valid admission ticket.

11.2 The Organiser may find himself forced to change or alter the Festival program. In this event the admission ticket will remain valid and no admission tickets will be refunded or exchanged.

ARTICLE 12

12.1    Through these General Terms and Conditions, the Organiser informs all visitors of the fact that the Organiser collects data to prevent or detect unlawful behaviour, to protect or enforce legal rights and for security reasons. This concerns the following personal data: first name, last name, date of birth and country of residence. Where permitted by law, the Organiser may also share these personal data (first name, last name, date of birth and country of residence) to government agencies or other authorised bodies, to protect or enforce his rights or the rights of third parties, or in the detection and prevention of fraud or other crimes. These government agencies or authorized bodies may give the Organiser a negative advise concerning the access of a ticket holder. In this case the Organiser refuse a ticketholder admission to the event or evict that person from the Festival. The ticket holder will not have any right to compensation of damages.

12.2    To be able to execute your purchase, the Organizer needs to share your data with third parties. By accepting these General Terms and Conditions, you explicitly give consent to share your data with the following parties for the following objectives.

12.2.1 The Organiser may share your data with the following objectives:

 • Booking of hotels, trains, busses and flights (only in case of Global Journey Packages)
 • Cashless top-ups, cashless payments at the Festival and cashless refunds
 • Check-in procedures and hospitality facilities (to make sure you find your way to your shuttle or bus, to make your festival experience easier, to help you check in to your DreamVille accommodation, the Festival or a restaurant)
 • Where permitted by law criminal records of ticket holders can be checked by the government agencies and in case of a negative advise by these government agencies, ticket holders can be blocked from the Festival. The Organiser will never get access to any criminal records nor do profiling.
 • Customer service by the Organiser and their ticket providers
 • Fulfillment and shipment of Tomorrowland Bracelet (to make sure your ticket/bracelet is sent to you)
 • Printing of among others hard tickets (only in case you receive hard tickets)
 • Reporting and statistics about visitors of het Festival
 • Security, safety and health measurements
 • Ticket and payment processing
 • Transactional e-mails by the Organiser (such as e-mails to remind you to personalize your tickets, your e-ticket, your payment confirmation)
 • Transportation to and from the Festival or to and from hotels/B&B

12.2.2 The Organiser may share your data with the following parties:

 • Booking companies
 • Cashless payments partner of the Organiser
 • Fulfillment and shipment companies
 • Hospitality staff at check-in points (among others but not limited to airports, hotels, B&B, bus stations, train stations and restaurants on site)
 • Local and federal governments
 • Mailing companies
 • Operational staff on site
 • Payment processing companies
 • Printing companies
 • Safety and health companies and staff (such as security or first aid personnel)
 • Ticket providers: Brussels Airlines and Paylogic
 • Transportation companies

12.3   By entering the Tomorrowland and/or DreamVille grounds, all visitors automatically consent to being photographed or filmed and herewith grant the Organiser permission to use and/or broadcast these digital images. The Organiser may use these digital images for promotional and/or commercial purposes related to Tomorrowland and/or DreamVille. In addition, these images may be used by commercial and/or (media) partners. Images may furthermore be recorded and stored by the police and/or Organiser for maintaining and enforcing the security on the festival grounds, and to prevent, investigate and punish crimes and breaches of the General Terms and Conditions by establishing the identity of the perpetrators using these digital images.

12.4   The Festival grounds are under camera surveillance in accordance with the Act of 21 March 2018.

12.5   All visitors are entitled to object, free of charge, to the use of their data by notifying the Organiser of their objection in writing ([email protected]). All visitors may furthermore request the Organiser in writing to change, modify or delete their personal data.

12.5.1 If the visitor who purchased the tickets (“Main Buyer”) wishes to use his right to be forgotten, he acknowledges that the Organiser can no longer fulfill his order nor give access to the Festival to anyone within the order. The Main Buyer will not be entitled to a refund.

12.5.2 If one of the personalized guests of the Main Buyer uses his right to be forgotten, he acknowledges that the Organiser can no longer fulfill this ticket nor give access to the Festival. The Main Buyer will not be entitled to a refund.

12.6 All photographs and film shot by visitors on the festival grounds may only be used for commercial or public purposes with the prior written consent of the Organiser.

12.7    Visitors of the Festival are not allowed to make or broadcast (semi) professional (livestream) video and/or audio recordings at the festival grounds without the prior written consent of the Organiser. This prohibition also applies to the use and/or publication of these (semi) professional (livestream) video and/or audio recordings after the end of the festival without the prior written consent of the Organiser.

12.8 By Purchasing Tomorrowland tickets, you expressly agree to be aware of and agree with the Tomorrowland Privacy Policy.

ARTICLE 13

13.1   Recreation area ‘De Schorre’, where the Festival takes place, is located in a nature reserve. All visitors to the Festival are therefore required to cooperate with keeping the site clean and tidy, including by using the waste collection points on the festival grounds, the camping site, and the parking lots.

ARTICLE 14

14.1   Tomorrowland Ticket

 • Tickets to Tomorrowland may only be purchased through the following channels: Paylogic and Brussels Airlines. Tickets may only be purchased using the link in the Tomorrowland account which provides access to the Paylogic and Brussels Airlines ticket shops. Tickets that are obtained in a different manner (either through a different channel, or by evading, in any way, the procedure prescribed in the registration link that provides access to the ticket shop) will at all times be cancelled. Do not purchase your Tomorrowland tickets through unofficial channels!
 • Tickets to Tomorrowland may only be purchased after making a Tomorrowland account on the Tomorrowland website.
 • Automated registrations are not allowed and will not be valid.
 • If the nationality you used during registration is different from the nationality you used during purchase, the change can be considered as fraud. In this case the organizer reserves the right to cancel your order.
 • Each E-ticket must be personalised. Unless otherwise stated by the Organiser, this personalisation must take place between 6 February 2019 and 24 February 2019. The Organiser has the right to cancel any tickets that are not personalized within the stipulated period and offer them for sale again. In that event the purchase price for the ticket will be refunded to the Main Buyer, after deducting the Ticket Refund Fee.
 • After personalization, the personalized guests need to create a Tomorrowland Account via my.tomorrowland.com. The purchase will only be final after all guests have created this Tomorrowland account. As the Main Buyer is responsible to personalize all tickets for people who want to attend the festival and agree with our terms and conditions and privacy policy, he is also responsible to have their confirmation to be willing to create an account. If one of the guests refuses to create a Tomorrowland account, the Organisation reserves the right to cancel his ticket. In this case, the Main Buyer will not be entitled to a refund.
 • Following the personalization period stipulated by the Organiser, the name on the ticket may no longer be changed. If the name on the bracelet/ticket does not correspond with the name on the proof of identity, the Organiser may refuse the bearer admission.
 • If bracelets cannot be delivered due to errors in the data provided during the registration and/or purchase procedure, or because the parcel for some reason cannot be delivered by mail in the country of destination, the Treasure Case Fees will not be refunded neither will the Organisation be obliged to provide a new Treasure Case. However, the Organisation will provide the Main Buyer with new bracelets at the festival site.
 • It is prohibited to trade or resell Tomorrowland tickets or bracelets in any way without the express permission of the Organiser, nor use them for commercial or promotional purposes. Admission tickets may only be exchanged via the Organiser’s official Exchange Desk. The Exchange Desk does not guarantee an exchange. Any tickets that are resold will in no event grant the original owner access. When reselling tickets through the Exchange Desk, a Ticket Refund Fee will be charged.
 • The Organiser and/or the official ticket seller reserve the right to cancel Tomorrowland tickets if it is established that the tickets were purchased illegally or fraudulently via third parties or third-party websites. All expenses relating to the cancellation will be recovered from the Main buyer. The Organisation reserves the right to take legal action or hand over the case to the relevant authorities.
 • The maximum number of tickets that may be purchased during the pre-sale period in Belgium is 5 Full Madness Passes, 5 day tickets or DreamVille Packages for 5 persons (except Friendship Packages). During the global pre-sale and World-Wide ticket sale period the maximum number of tickets that may be purchased is 4 Full Madness Passes, 4 day tickets or DreamVille Packages for 4 persons. These numbers are a maximum amount of tickets throughout the whole sale period and may not be cumulated in different sales moments. The Organiser reserves the right to cancel any order in deviation of the foregoing. In case the Organisation chooses to refund all orders or one of the orders, the Organiser will refund the Main Buyer the purchase price, after deducting the Ticket Refund Fee.
 • You can only participate with the Belgian Pre-Sale if you are a Belgian resident and you select a Belgian address as shipping address for the treasure case.
 • In case your order is cancelled before the 20thof March 2019, the Treasure Case Fee will be refunded and will not be included in the Ticket Refund Fee. In case your order is cancelled after the 20thof March 2019, we will have started preparation for shipping and your treasure case will still be shipped, therefore the Treasure Case Fee will not be refunded and thus be charged together with the Ticket Refund Fee.

ARTICLE 15

15.1 DreamVille Tickets

 • DreamVille tickets can only be purchased as part of a DreamVille Package or a Global Journey Package. The DreamVille Packages combine a specific type of DreamVille accommodation with a Full Madness Regular or Comfort Pass. Global Journey Packages can be purchased in combination with a Travel package that includes one of the various DreamVille accommodations and a Full Madness Regular or Comfort Pass.
 • A DreamVille Package or Global Journey Package (including DreamVille accommodation) grants admission to DreamVille and Tomorrowland during the entire weekend. A Magnificent Greens Package is valid per PERSON and not per tent. A Magnificent Greens Tent Package, Easy Tent Package, Easy Tent Supreme Package and DreamLodge Package is valid per TENT, a Relax Room Package, Spectacular Relax Room Package, Kokono Package, Cabana Package and Ensuite Package is valid per ROOM.
 • When purchasing a Magnificent Greens Package you are guaranteed a spot on the camping site. It is not possible to book a specific spot.
 • No vehicles, motor cycles, trailers, caravans or mobile homes are allowed onto DreamVille.
 • By purchasing a ticket for a DreamVille Cabana, DreamLodge, Ensuite, Camp2Camp Friendship Area, Camp2Camp Pre-Pitched Area, Spectacular Relax Room, Supreme EasyTent, Spectacular DreamLodge, or Relax Room, Mansion, you automatically agree to the terms and conditions that apply to these accommodations.

ARTICLE 16

16.1   It is prohibited to distribute flyers or hang up posters within or outside the Festival grounds during the Festival. Visitors wishing to promote their own events may put an ad in the Tomorrowland newspaper that is distributed among the visitors during the festival. For more information visit [email protected].

ARTICLE 17

17.1    Tomorrowland applies a zero-tolerance policy concerning drugs.

17.2    Using, dealing in, or possession of drugs on the Festival grounds is strictly prohibited. If proof hereof is found, through strict surveillance and inspection, the person involved will be removed from the Festival grounds and denied admission for a period of 5 consecutive years.

17.3    All visitors will be given the opportunity to leave any drugs in special drug amnesty bins before entering the Festival grounds without facing any (legal) consequences.

17.4    If a visitor is prescribed certain drugs for health reasons, he/she must present a valid medical certificate before being allowed to bring the specific drugs onto the Festival grounds.

17.5    All directions and instructions given by the security personnel must be obeyed immediately. If possession of banned or dangerous weapons is suspected, the security personnel will be entitled to make a search. Refusal to submit to a search may result in being removed from the event.

ARTICLE 18

18.1    Official Tomorrowland Fashion & Merchandise is only sold on the Festival ground, via the official Tomorrowland webstore (store.tomorrowland.com) and in shops selected by TML by Tomorrowland.

ARTICLE 19

19.1    The Festival grounds provide means to withdraw cash. Top-up booths are installed to load ‘Pearls’, the official currency of the Festival onto the bracelet. The purchase of Pearls can be done in cash or debit/credit card.  All food and drinks purchased on the Festival grounds must be paid for in ‘Pearls’.

ARTICLE 20

20.1   Lockers may be rented on the Festival grounds upon availability.

20.2   When renting a locker, you agree to Lockerbox’s general terms and conditions. These terms and conditions also apply if the rent of a locker is included in the ticket price. (http://www.lockerbox.nl/algemene-voorwaarden/)

20.3   All visitors expressly agree to indemnify the Organiser against any liability for damage to and/or theft of goods that are stored in a rented locker.

ARTICLE 21

21.1    There are parking facilities near the Tomorrowland and Dreamville grounds. During the voucher sale you may also purchase a parking voucher that allows you to park on one of the parking lots. It is not possible to book a specific parking place nor a specific parking lot. Upon payment you will receive a voucher to be used when parking your car. The period for this voucher sale will be announced on our website. It is also possible to use the parking lot without voucher, against cash payment.

21.2    The visitor expressly agrees to indemnify the Organiser against any liability for damage caused to, theft of, or other accidents occurring with vehicles or persons on the official Festival parking lots.

ARTICLE 22

22.1    Upon presentation of a blue parking card, visitors with a disability may use the reserved parking. We ask you to notify us beforehand if you wish to use this parking lot by sending an email to  [email protected];

22.2    People with a disability may enter the Tomorrowland grounds using an elevator. They are allowed to be accompanied in the elevator by up to two caretakers These caretakers have to be in possession of a valid bracelet with their name.

22.3    Extra pavement is installed on the entire grounds to make the Festival grounds easily accessible for people with a disability.

ARTICLE 23

23.1    The Organisers are solely liable for direct damage suffered by a visitor that is directly and solely caused by a breach on the part of the Organiser. However, only damages for which the Organiser is insured and in respect of which the insurer is willing to pay is eligible for compensation. Excluded from compensation are: (i) consequential damage, (ii) immaterial damage (iii) and intentional damage or damage caused by willful recklessness of the visitor.

23.2    All visitors enter the parking areas and the Festival grounds at their own risk, in the sense that the Organiser is not liable for any damage caused in connection with entering or being on the grounds and/or attending concerts, such as hearing damage, eye damage, and other physical disorders.

ARTICLE 24

24.1    The Organiser may only cancel or postpone the Festival in the event of force majeure or if the Organiser has another demonstrable compelling reason to cancel or postpone the Festival. Force majeure events include but are not limited to: terrorist threats, terrorist attacks, inclement weather, strikes, fire, war, government intervention, pandemics, illness of artists, failure of and/or delays in technical facilities, failure of and/or delays in means of transport, etc.

24.3    If a visitor wishes to cancel his/her admission ticket due to concerns over terrorist threats and/or attacks, the purchase price will in no event be refunded.

ARTICLE 25

25.1    Cashless – general

“Cashless payments” is the payment method used during the Festival. The Organization reserves the right to allow other payment methods, such as cash payments and/or payments through other electronic devices.
«Pearl» is the official currency at the Festival. The Visitor can buy «Pearls» through the Tomorrowland Cashless system by a top-up online or a top-up at DreamVille or at Tomorrowland.
Through an online “top-up” transaction on the website or by entering the Festival the visitor automatically accepts the Cashless Terms and Conditions set herein.
The Organization cannot be held liable if the cashless system does not operate, does not operate without defects, or only partially operates during the Festival. In that case the Organization will provide a back-up scenario for the visitor.

25.2    Cashless – transaction disputes

25.2.1            Top-up transactions

All disputes regarding online top-up transactions should be reported immediately with a notification to [email protected] Complaints related to online transactions will solely be accepted at the latest 3 months after the Festival. The visitor is prompted to add the necessary supporting documents when communicating with the Festival Organization.
Disputes about top-up transaction made at the Festival should be reported by the visitor to a Cashless Customer Service point at the Festival, as well as to this email address: [email protected] The Organization reserves the right to decline the dispute if no proof or documentation regarding the disputed transaction is submitted. The visitor can track all top up transaction in his online Cashless account.

25.2.2            Other transactions

All other transaction disputes need to be reported as soon as possible at the Cashless Customer Service point at the Festival.

25.3    Loss or theft of the value support

The visitor remains at all times responsible for his cashless support (bracelet or cashless card) onto which the ‘Pearls’ were topped-up. The Organization cannot be held responsible in case of loss or theft.
In case of loss or theft, the visitor can deactivate his cashless support by accessing his online cashless account or by visiting a Cashless Customer Service point at the Festival.

25.4    Refunds

Cashless ‘Pearls’, excluding «Bonus ‘Pearls’» and «Pearls pre-loaded by the Organization» are only refundable after the Festival. Hence, the Organization will not refund any Pearls during the Festival (even in cases when a visitor’s access to the Festival site is denied).
All cashless refunds are subject to a refund fee.
In case of a back-up scenario, the Organization will suggest an alternative method of payment to the visitor. The Organization reserves the right to not carry out «Pearls» refunds.

25.4.1            Automatic refunds

There will be an automatic refund for all online top-ups or transactions through the website implemented through international brands. The international brands are: Bancontact, iDeal, VISA and MasterCard. The Organization reserves the right to add or remove payment methods, if necessary.
The Organization will strive to initiate automatic refunds within a period of 7 days following the end of the Festival. The timing is subject to possible delays which may occur beyond the control of the Organization. The refunds will be conducted by the same payment method which was used for the online top-up. The timing when the payment is visible on the account statement from the electronic payment provider depends on the currency, the country and the necessary processing time where the payment provider is established.
Refunds that qualify for automatic refund happen automatically. The Organization is not able to manually block certain payments nor change the payment method of the refund.

25.4.2            Manual refunds

Manual refunds will apply for all amounts which were topped-up during the Festival.
Manual refunds can be requested until Thursday, August 15 2019, 23h59 CET. Requests for refunds after this date will not be taken into account. The Organisation advises all visitors to make maximum use of online top-up.
The Organization will strive to initiate manual refunds within a period of 7 working days after the end of the period of registration for manual refunds. The timing is subject to possible delays which may occur beyond the will of the Organization. The refunds will be conducted through the payment method as indicated by the visitor on the ”manual refund form”.
Due to the fact that manual refunds are processed individually, there is a minimal processing time between notification from the cashless system and the effective payment, order of approximately three banking days. The Organization cannot be held liable within the minimal processing time. The processing time depends on the chosen method of refund.
The visitor is responsible for providing the Organization with the correct refund information. In case the visitor does not provide the Organization with the correct refund information, the Organization reserves the right not to carry out the refund.
NON SEPA refunds are subject to an additional bank fee of € 7,00 which will be deducted from the refundable deposit. These payments require an additional processing time of at least three bank working days and may additionally be subject to bank charges which are levied by the destination bank. These costs are paid by the visitor.

25.5    Payment data handling and privacy statements

25.5.1            Ingenico

Voor de privacy policy van Ingenico, verwijzen wij u door naar https://payment-services.ingenico.com/be/en/cookie-policy.

ARTICLE 26

26.1    These General Rules and Conditions are exclusively governed by and will be interpreted in accordance with Belgian law, with the exclusion of the rules on conflict of laws.

26.2    Any disputes will be exclusively referred to the competent court in Antwerp, Belgium.

26.3.  The Organiser remains, however, entitled to submit a claim to the court that would have jurisdiction pursuant to the statutory rules of jurisdiction.

26.4    If any provision in these General Rules and Conditions, or any part thereof is, or is declared, invalid or unenforceable, the other provisions of these General Rules and Conditions or the remaining part of that provision will remain in full force and this provision will be automatically replaced (by operation of law) by a valid provision that corresponds with the purport of the invalid provision as much as possible.

FAILURE TO COMPLY WITH THE GENERAL RULES AND CONDITIONS WILL RESULT IN ADMISSION BEING REFUSED OR DENIED, OR IN BEING EXPELLED, WITHOUT ANY REFUND OF THE ENTRANCE FEE. ALL VISITORS WHO ARE REFUSED OR DENIED ADMISSION OR ARE EXPELLED, ARE OBLIGED TO IMMEDIATELY LEAVE THE FESTIVAL GROUNDS

sv_SESwedish
da_DKDanish en_USEnglish nb_NONorwegian etEstonian pl_PLPolish sv_SESwedish